Tato aplikace slouží k vyhodnocení protokolů Rorschachova testu (dle Exnerova CS). Je určená pouze pro psychology a je k dispozici zdarma.
 
Ochrana osobních údajů je řešena tím, že se do aplikace nezadávají žádné identifikační údaje vyšetřované osoby. Její identitu zná pouze uživatel, který s aktuálním protokolem pracuje.
 
S aplikací lze pracovat na většině počítačů připojených k internetu, a to aniž byste cokoliv instalovali. Rozpracovaný protokol se ukládá při každém vložení odpovědi. Můžete práci přerušit a po čase se k ní opět vrátit. Ukázku aplikace (snímky obrazovky) a její stručný popis najdete tady.

 
 
 
Zvolte jednu z možností: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce:
Vygenerování strukturálního souhrnu
Barevné zvýraznění odchylek od normy
Stručný popis významu jednotlivých proměnných
Výpočet indexů PTI, DEPI, CDI, S-CON, HVI, OBS
Doplňkové škály - Index poškození Ega (EII-2)
Doporučení interpretační strategie
Přehledný tiskový výstup